Omgeving

Verdronken Zwarte Polder

Dit sluftergebied is in 1802 ontstaan als gevolg van een dijkdoorbraak, waarbij de in 1623 aangelegde Zwarte Polder overstroomde.

Het verloren gegane land is sindsdien nooit meer helemaal opnieuw ingepolderd. In de afgelopen twee eeuwen heeft het gebied zich kunnen ontwikkelen tot een bijzonder gebied. Het in- en uitstromende zeewater vormde geulen in de voormalige akkers en zette klei en slib af. Hier is een hoog opgewassen schor ontstaan. De wind zorgde ervoor dat de resterende stukken dijk overstoven werden door zand zodat er duinen ontwikkelden, die het gebied aan de zeezijde begrenzen. Op de plaats waar in het verleden de dijkdoorbraak plaatsvond, is er nog een opening in de duinenrij. Door deze opening kan de zee nog steeds het gebied binnendringen. Met water en wind worden jaarlijks vele kubieke meters zand in het gebied gedeponeerd. Het schor hoogt hierdoor in snel tempo op, en dat leidt er weer toe dat het gebied nog maar spaarzaam wordt overstroomd. Een geleidelijke verzoeting van het gebied is het gevolg.

Natuurgebied het Zwin
Het Zwin is ontstaan rond het begin van onze jaartelling, toen zich als gevolg van een rijzing van de zeespiegel doorbraken voordeden in de duinenrij langs de Noordzeekust. Als gevolg van deze doorbraken schuurden zich in het achterland diepe geulen uit. De in die tijd ontstane Zwingeul breidde zich aanzienlijk uit in de twaalfde eeuw, toen er opnieuw grote overstromingen optraden. In het achterland ontstond een wijdvertakt geulenstelsel, waardoor steden als Damme en Brugge bereikbaar werden voor de scheepvaart.

 

Een gebied om te fietsen

Het achterland biedt een uitgebreid netwerk van fietspaden. Via het knooppuntensysteem kunt u tal van routes volgen. Ze leiden u via rustieke landweggetjes naar omliggende dorpen en bezienswaardigheden. Onderweg kunt u verpozen en een van de talrijke cafeetjes of restaurants.

 

 

Een uitstapje naar Walcheren
Via het nabij gelegen Breskens kunt u te voet of met de fiets met het veer oversteken naar Vlissingen / Walcheren om daar een gezellige dag te vertoeven.

Meer informatie

VVV Zeeland

Sluis

Sluis Online

Cadzand

Knokke

Brugge